Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda erapooletut ja eesrindliku tuge tootearenduses ja masinate projekteerimises.

Teenused

 • Meie tegevuse põhirõhk on suunatud mehhaaniliste seadmete projekteerimisele.
 • Suudame välja töötada mistahes ajamiga seadme.
 • Toote väljatöötamisel peame silmas otstarbekust, töökindlust ja tasuvust.
 • Seadmete väljatöötamisel kaasame oma teadmisbaasi laiendamiseks ka häid partnereid ja tarnijaid.
 • Tootearenduse tervikteenuse pakkumiseks valmistame ka prototüüpe ja üksikseadmeid ning osutame projektijuhtimise teenust.

Tootearendus ja kujundamine

 • Probleemide lahendamine ja ideede genereerimine
 • Konstruktsioonide analüüs ja süntees
 • 3D Modellerimine, tööjooniste vormistamine
 • Prototüüpide valmistamine ja katsetamine

Masinate ja seadmete projekteerimine

 • Mehaaniliste ülekannete projekteerimine
 • Pneumaatiliste ajamitega seadmed
 • Hüdraulilised ajamite väljatöötamine
 • Konveierite ja söötmisliinide projekteerimine
 • Rakiste ning tööabinõude projekteerimine
 • Tootmise automatiseerimise lahendamine

Liikumise ja jõudude analüüs

 • Masinate kinemaatiliste skeemide lahendamine.
 • Süsteemi dünaamika ja mõjuvate jõudude annalüüs
 • Konstruktsioonide tugevusarvutused
 • Sõlmede analüüs lõplike elementide meetodiga ( LEM )

Nõustamine

 • Tehnoloogia valik
 • Arendusprojekti juhtimine ja tootmisjärelvalve;
 • Seadmete ohutuse hindamine (CE-märk).

Meetodid

Meie poole pöörduvate klientide projektid on kõik oma eripäraga ja meile tihti uueks ja huvitavaks väljakutseks. Oleme enda jaoks valinud tootearenduslike ülesannete lahendamiseks teatud töömeetodid. Nende oskuslik kasutamine on tavaliselt viinud kliendi vajadusi rahuldava toote loomiseni.

Toodete konstrueerimisel võtame arvesse teie ja tarnijate tehnoloogilised võimalused, toote seerialisuse ja selle eeldatava eluea. Pöörame alati suur tähelepanu toote ergonoomikale ja ohutusele.

Oleme avastanud, et täna-päevased suhtlemisvahendid on meil probleemivabalt võimaldanud suhelda klientidega Soomes, Saksamaal ja Hiinas.