Nõmm Insenerid OÜ soovib olla parimaks partneriks masinaehitusliku inseneriteenuse pakkumisel. Omame pikaajalist kogemust puidu- ja metallitööstuse seadmete projekteerimises.


Masinate projekteerimine

Nõmm Insenerid OÜ põhiliseks tegevussuunaks on masinaehituslik projekteerimine tööstusettevõtetele. 

Aastate jooksul on enim kogemust tekkinud järgmistes valdkondades:

 • Lõiketöötlus seadmete projekteerimine puidu ja metallitööstusele.
 • Virnastus seadmed ja kassetist etteande seadmed erinevatele tööstusharudele.
 • Konveierite ja konveierliinide projekteerimine puistainete transportimiseks.

Seadmete arendamise täisteenus

Keerukate lahenduste väljatöötamisel ja ehitamisel on võtmesõnaks koostöö. Erinevate projektide lahendamise käigus on meil välja kujunenud koostöövõrgustik ja tarneahel väga erinevate spetsialistidega:

 • Jõuautomaatika projekteerimine  ja programmeerimine;
 • Elektroonika;
 • Ehituskonstruktsioonide projekteerimine;
 • Hüdrauliliste ajamite valmistamine;
 • Instrumendiehitus – tööriistade ja rakiste valmistamine;
 • Metallkonstruktsioonide tootmine;
 • Pneumoajamid ja seadmed;
 • Soojustehnika ja torustike projekteerimine.

Tootearenduse tervikteenuse pakkumiseks valmistame ka prototüüpe ja üksikseadmeid ning osutame projektijuhtimise teenust.

Seadmete ehitamine ja häälestamine.

Ehitame oma projekteeritud seadmed ja tootmisliinid valmis ning paneme tehases paika ja häälde.

LIIKUMISE JA JÕUDUDE ANALÜÜS

 • Masinate kinemaatiliste skeemide lahendamine.
 • Süsteemi dünaamika ja mõjuvate jõudude annalüüs
 • Konstruktsioonide tugevusarvutused
 • Sõlmede analüüs lõplike elementide meetodiga ( LEM )

NÕUSTAMINE

 • Tehnoloogia valik
 • Seadmetega seotud problemide analüüs ja lahendamine
 • Arendusprojekti juhtimine ja tootmisjärelvalve
 • Seadmete ohutuse hindamine (CE-märk).

Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta