Puisteaine mahutid ja kolud

Oleme projekteerinud mitmeid puistaine mahuteid ja punkerid. 

Mahutite projekteerimisel põhineme EVS-EN-ISO standardites toodud arvutusmeetoditele ja konstruktsiooninäidetele.

Näited mahutitest:

  1. Monteeritavad mahutid toiduainetetööstusele;
  2. Põllumajandusettevõtte teraviljahoidla vastuvõtupunker koos lintkonveieriga;
  3. Modulaarne monteeritav punkriseeria;
  4. Keeviskonstruktsiooniga mahuti.

Sõrestik konstruktsioonid ja tööplatvormid

Masinaehituslike metallkonstruktsioonide projekteerimine:

  • Teraviljapunkri arvutus ja konstruktsioon
  • Killustikujaoturi projekteerimine
  • 2,5 MW katla metallkonstruktsioonide projekteerimine
  • Ujuvekskavaatori pontoonide projekteerimine
  • Raketise pööratav puhastusaluse konstrueerimine
  • Aluse käru joonised


Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta